ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เกมส์และกิจกรรมสุดสนุก Fun&Easy Reading
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : เบ็นพับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง : อ.เบญญาภา โสภณ
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นำเสนอเกมภาษาอังกฤษ เกมฝึกคิด ปริศนคำทายพร้อมกิจกรรมการอ่านง่ายๆ แบบฝึกและแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ฝึกการออกเสียง (phonic) ฝึกสะกด ประสมคำที่เน้นกิจกรรมสนุกเพื่อพัฒนากระบวนการคิด พร้อมเฉลย